Verejné obstarávanie do 31.12.2014

Zoznam zmlúv z verejného obstarávania

Por. č. Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Zmluvne dohodnutá čiastka Zmluvne navýšená čiastka dodatkami Celková dohodnutá čiastka Rezort Objednávateľ Dátum podpisu zmluvy
1 613/2007 EKOSTAV SLOVAKIA, spol. s r.o. Oplotenie areálu letiska Žilina 482 557,84 0,00 482 557,84 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 31.10.2007
2 EMTEST, a.s. Systém riadenia prístupu 59 395,54 0,00 59 395,54 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 14.05.2007
3 26207-02/08 FELS spol. s r. o. Rekonštrukcia SZZ a energetiky 2 667 702,25 0,00 2 667 702,25 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 20.06.2008
4 22/2007 G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. Prevádzkové zariadenia k detekčnej technike 29 654,45 0,00 29 654,45 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 25.06.2007
5 G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. Rámové a ručné detektory kovov 20 090,62 0,00 20 090,62 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 01.10.2007
6 20/2007 G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. RTG pre príručnú batožinu 99 897,10 0,00 99 897,10 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 25.06.2007
7 21/2007 G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. RTG pre zapísanú batožinu 207 765,72 0,00 207 765,72 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 25.06.2007
8 23/2007 G4S Security systems ( SK ), spol. s r.o. Dohľadový systém pre uzavreté okruhy 37 932,48 0,00 37 932,48 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 25.06.2007
9 Služby Krásno, spol. s r. o. Hrubé terénne úpravy a stavba obslužného chodníka k systému ILS 1 148 505,00 29 446,00 1 177 951,00 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 21.08.2009