Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 124,150 MHz. 
Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
Q  CTAF FREQ: 123,685 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AFB OM-AFC                                        OM-AFE                                       OM-DOQ           OM-HCB                                   OM-IBX
OM-IGO OM-ISM                                        OM-IPS                                        OM-LNS                 OM-LNU                                    OM-MPY
OM-PLP OM-RLC                                       OM-SEN                                       N2682C             OM-H019                                   OM-M124
OM-M176 OM-M367                                     OM-M368                                     OM-M583           OM-S176                                  OM-0233
OM-1000 OM-1111                                      OM-1801                                      OM-3507           OM-6505                                    OM-7262
OM-7272 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619

 

Q  Zoznam ostatných lietadiel, ktoré využili letisko mimo OPR HR:

MESIAC 2019 IMATRIKULAČNÁ  ZNAČKA
Január OM-ELL     
Február OM-DBV   OM-DCD   OM-ELL   OM-KLS   OM-PSA   OM-S323   OK-WUR16
Marec OM-DCD   OM-ELL   OM-EMM   OM-KLH   OM-KLV   OM-LOV   OM-RTR   OM-UNI   OM-M225   OM-7271   OK-AGL   OK-ALF
Apríl OM-AFD   OM-CMH   OM-DCD   OM-DEG   OM-ELL   OM-M225   OM-NRE   OM-RAV   OM-S323   OM-TRI   I-CDSY   SP-KWK   SP-RYT
Máj

OM-AFD   OM-ARW   OM-CJA   OM-CMH   OM-DCD   OM-ELL   OM-IKA   OM-PSA   OM-SGC   OM-UTC   OM-M225   OK-PEB   CS-DEG

D-KHWI   I-CDSY

Jún

YL-MFA    G-ZZOT    OM-RNN    OM-ALA    OM-JSN    OK-MMC    OM-NRE    OM-UNI    OK.IFR    OM-IKA    OK-BVA    OM-SBV    OK-IHS    OM-RAV

Júl

OM-UTC    OM-JSN    OK-ALF    OM-SBV    OK-DOE    OK-AGL    LY-FBO    OM-PFC    OM-BYU    OM-RHH    OM-DCB

August

OM-ACC   OM-AFD   OM-AGT   OM-ARW   OM-CMH   OM-DCD   OM-DCR   OM-ELL   OM-H019   OM-JSN   OM-KOZ   OM-MKM   

OM-M225   OM-M807   OK-MIC   N700AM   I-CDSY

September

OM-AES   OM-DCD   OM-DCR   OM-ELL   OM-FOP   OM-KLJ   OM-MKM   OM-MNT   OM-M225   OM-M807   OM-RAV   OM-SKT   

OM-S323   OM-SGC   OK-BAL   N755JM

Október

OM-ALA   OM-AES   OM-CJA   OM-CMH   OM-DCD   OM-DCR   OM-ELL   OM-FLP   OMJSN   OM-LIV   OM-LSA   OM-MKM   OM-RAV

OM-SGC   OM-UTC   N97821

November

OM-ARW   OM-DCD   OM-ELL   OM-MKM   OM-SGC   OM-TRI

December

OM-AES   OM-DCD   OM-ENG   OM-EVK   OM-MKM