Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 124,150 MHz. 
Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
Q  CTAF FREQ: 123,685 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AFB OM-AFC                                        OM-AFE                                       OM-DOQ           OM-HCB                                   OM-IBX
OM-IGO OM-ISM                                        OM-IPS                                        OM-LNS                             OM-LNU                                    OM-MPY
OM-PLP OM-RLC                                       OM-SEN                                       N2682C             OM-H019                                   OM-M124
OM-M176 OM-M367                                     OM-M368                                     OM-M583           OM-S176                                  OM-0233
OM-1000 OM-1111                                      OM-1801                                      OM-3507           OM-6505                                    OM-7262
OM-7272 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619

 

Q  Zoznam ostatných lietadiel, ktoré využili letisko mimo OPR HR:

MESIAC 2018 IMATRIKULAČNÁ  ZNAČKA
Január OM-MNT     
Február N9184X
Marec OM-KLH    OM-KLO    OM-UTC    OK-KLS    N9184X
Apríl OM-ARW   OM-CMH   OM-IVI    OM-M300    OM-M728    OM-S777   OM-KOZ   OM-UTC   OK-DSH   OK-PEB   OK-TUR
Máj OM-ARW   OM-BYD   OM-GST   OM-M773   OM-RWI   OM-UNI   OM-UTC   OK-FOR   OK-QUW01   N9184X   HA-DAN
Jún

OM-ACC   OM-DYG   OM-FOF   OM-GST   OM-KLA   OM-KOZ   OM-LNU   OM-LOW   OM-M302   OM-M730   OM-RNN   

OM-RST   OM-TWO   OM-UNA   OM-UTC   OK-AER   OK-FAP   OK-FRO   OK-LEX    N196SL

Júl

OM-KAT   OM-KIT   OM-KOZ   OM-LOV   OM-LOW   OM-M773   OM-S777   OM-SBV   OM-UNA   OM-UNI

OK-CLL   OK-RTT   CS-DEG   ES-XYB   N196SL   N9184X

August

OM-ARW   OM-BSM   OM-EMM   OM-KAT   OM-KLS   OM-PSA   OM-TRI   OM-SBV   OM-8507   OK-CLO   

OK-JUD   OK-SUR06   OK-SCI   OK-TNT   OE-AED

September

OM-AER   OM-AVB   OM-DRI   OM-H006   OM-JSN   OM-KOZ   OM-LIF   OM-LNU   OM-LOW   OM-M225   OM-M969   OM-MDM   

OM-NPJ   OM-SBV   OM-S215   OM-UNA   OM-UNI   OK-CLO   OK-HUU67   OK-PPM   OK-UWE   OK-WAI63   CS-DEG   OE-KBU

Október OM-MDM   OM-M225   OM-PIP   OM-UNI   OK-BVA   OK-IHS   OK-UHE   OK-WYN   SP-DBA
November OM-ALA   OM-ARW   OM-ELL   OM-KOZ   OM-LOVe   OM-S040   OM-S176   OM-S777   OM-SEN   OM-UNI   OK-IBA   CS-DEG
December OM-ARW   OM-DCD   OM-ELL   OM-LWC   OM-SEN   OK-ALF   CS-DEG