Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

  • Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 118,400 MHz. 
  • Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
  • Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
  • Q  CTAF FREQ: 123,685 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

  • Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

  • Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AES OM-AFB                                        OM-AFC                                       OM-AFE           OM-DCE                                    OM-DOQ
OM-ELL OM-ENG                                        OM-HCB                                       OM-IBX                 OM-IGO                                     OM-ISM
OM-IPS OM-LNS                                        OM-LNU                                       OM-MKM             OM-MPY                                    OM-PLP
OM-RLC OM-SEN                                        N2682C                                        OM-HO19           OM-M124                                  OM-M176
OM-M225 OM-M367                                     OM-M368                                     OM-M583           OM-S176                                    OM-0233
OM-1000 OM-1111                                      OM-1801                                      OM-3507           OM-6505                                    OM-7262
OM-7272 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619