Miestne pravidlá

Najdôležitejšie informácie, ktoré je dobré vedieť pred letom na Letisko Žilina:

1.  Frekvencie a poskytovanie ATS

Q  Piloti sú žiadaní, aby si pred vstupom do priestorov CTR/TMA Žilina mimo publikovaného prevádzkového času TWR Žilina                                                                                   overili poskytovanie ATS volaním na FREQ TWR Žilina 124,150 MHz. 
Q  Postup sa odôvodňuje možnou zmenou prevádzkového času TWR Žilina, kedy nebude možné vydať príslušnú správu NOTAM                                                                            v dostatočnom časovom predstihu alebo piloti sa s ňou za letu nebudú schopní oboznámiť.
Q  Mimo OPR HR TWR Žilina sa aktivuje okrsok letiska ( ATZ ).
Q  CTAF FREQ: 122,600 MHz, volací znak ŽILINA PREVÁDZKA.

2. Prevádzka vrtuľníkov

Q Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti je prevádzka vrtuľníkov ( vzlet, pristátie, rolovanie vo vzduchu, motorové skúšky, spúšťanie motora                                                                   a ostatné činnosti spojené s prevádzkou vrtuľníkov ) povolená iba na pohybových plochách.

3. Mimo OPR HR sú lety a s nimi spojené služby možné len na vyžiadanie po dohode s prevádzkovateľom letiska

Q Zoznam lietadiel zmluvných partnerov, ktorí majú dohodu s prevádzkovateľom na využívanie letiska mimo OPR HR:

OM-AFB OM-AFC                                        OM-AFD                                       OM-AFE           OM-AFH
OM-DOQ OM-HCB                                       OM-IGO                                        OM-ISM                             OM-IPS
OM-LNS OM-LNU                                       OM-MPY                                       OM-PLP             OM-RLC
OM-M124 OM-M176                                     OM-M367                                     OM-M368           OM-M583
OM-0233 OM-1000                                      OM-1111                                      OM-1801           OM-3507                                    OM-6505
OM-7262 OM-8509                                      OM-9112                                      OM-9505           OM-9613                                    OM-9619

 

Q  Zoznam ostatných lietadiel, ktoré využili letisko mimo OPR HR:

MESIAC 2017 IMATRIKULAČNÁ  ZNAČKA
Január OM-HCB     
Február ------
Marec OM-KLV    OM-XOM
Apríl OM-DYX    OM-KLV    OM-LIV    OM-S176    OK-FOX    OK-FUN    OK-KLS    N-47AG
Máj OM-ARW    OM-BJM    OM-CMH    OM-S176    OM-RZZ    OK-AER    OK-ALF    OK-ERA    OK-KUN    OK-WIA    HA-4028
Jún OM-MAY    OM-KLS    OM-S176    OM-UNI    OK-TOY    OK-WIA    N-2682C
Júl OM-ACE    OM-AVR    OM-BYD    OM-KEL    OM-M300    OM-LIV    OK-ALF    OK-WIA
August OM-LIV     OM-SEN     OK-ALF     OK-TAR     OK-WIA     D-IPBB     SP-URS
September OM-GST    OM-HLK    OM-SBV    OM-SEN    OK-GUU02    OK-WIA    OK-WYN    F-CGOE    HA-BAN
Október OM-HLK    OM-M300   OM-SBV    OM-SEN    OK-ALF    OK-OLT    OK-WIA    F-CGOE    H-AKAR    N2682C    N795HA
November
December