Verejné obstarávanie do 31.12.2014

Zoznam zmlúv z verejného obstarávania

Por. č. Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Zmluvne dohodnutá čiastka Zmluvne navýšená čiastka dodatkami Celková dohodnutá čiastka Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum podpisu zmluvy
1 14300006 CAC LEASING Slovakia, a.s. Požiarny automobil TATRA 815 CAS 32 s príslušenstvom 137 566,80 0,00 137 566,80 0,00 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 17.01.2007
2 14300005 CAC LEASING Slovakia, a.s. Traktor Zetor FORTERRA 11741.1 4x4 s príslušenstvom 145 855,88 0,00 145 855,88 0,00 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 17.01.2007
3 IMMO reality s.r.o. Výkup pozemkov v územnom obvode letiska 192 000,00 0,00 192 000,00 0,00 MDPT SR Letisková spoločnosť Žilina, a.s. 10.08.2009
4 Test predmet zmliy 0,00 0,00 0,00 0,00 -